โนตวิธีสอนเลขเบื้องต้น

เนื้อหาอย่างย่อ

โน๊ตวิธีสอนเลขเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้เคยออกมาในวิทยาจารย์เป็นตอนๆในนามของ ไอดีล การที่เก็บรวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มเพื่อที่จะได้ใช้เป็นตำราครูต่อไปในจำพวกวิธีสอนอย่าง กินเดอร์คาร์เตน สำหรับครูผู้ฝึกสอนแต่ชั้นเล็กๆ มีครูผู้หญิงเป็นต้นจะได้อ่านได้ดำริเป็นหนทางสำหรับพรนิสัยใจคอและปลูกฝังวางรากฐานความรู้เบื้องต้นในวิชาเลขลงไว้กับจิตใจแห่งนักเรียนของตนให้เป็นอันแน่นแฟ้นแน่นอนเสียแต่ต้นมือ เพื่อสำรองไว้ให้เรียนวิชาเลขชั้นสูงสูงต่อไปในภายหน้าว่าที่แท้หน้าที่ของครูในการสอนชั้นเล็กๆควรถือเอาการเพาะนิสัยปลุกใจเด็กให้กระตือรือร้นรู้สึกชอบรักการเล่าเรียน เป็นสำคัญยิ่งกว่าการที่จะพอกพูนเนื้อวิชาแท้ๆให้เป็นการพอกพูนสิ่งที่ควรจะทำต่อเมื่อเด็กโตและจิตใจแกกล้าเจริญแล้วถึงกระนั้นก็ดี ถ้าเอาไปทับถมอันอาจจะลงไปไม่รู้จักประมาณเรากะว่าจิตใจคนเป็นตุ่มไหที่จะบรรจุได้ไม่ว่าอะไรและเมื่อใดแล้วก็ย่อมจะเกิดความ เสียหายได้ไม่มีที่สุดใจคนย่อมเจริญขึ้นได้โดยลำดับอายุถึงวิชาก็เหมือนกันย่อมเป็นของที่จะต้องละลายกลายเป็นปัญญาประดุจอาหารที่ต้องกายเป็นโลหิตจึงจะเลี้ยงร่างกายได้เมื่อเช่นนี้วิธีสอนและวิธีที่จะสอนก็จำต้อง ผัน ผ่อนให้ยากง่ายสนุกไม่สนุกสมควรแก่อายุด้วยจึงจะได้ประโยชน์และไม่ทำอันตรายแก่จิตใจเด็ก เช่นถ้าครูจะสอนให้นักเรียนรู้จักค่าของจำนวนเลขเป็นต้นจะเรียนแต่เลขหนึ่งแล้วอธิบายความให้เด็กท่องจำไว้กับจะหยิบของมาให้นักเรียนดูเป็นสิ่งสิ่งแล้วครูเรียกว่าสิ่งหนึ่งๆ ให้นักเรียนติดตามบ้างดังนี้วิธีที่สอนให้เห็นจริงจะเป็นการสนุกสนานรื่นเริงทั้งนักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายและจำได้ของแท้แน่นอนยิ่งกว่าอย่างที่ยกตัวเลขขึ้นกล่าวแต่ลำพัง


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 06/03/2018