< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ไวยากรณ์ไทยสำหรับมัธยมปีที่4 >

ไวยากรณ์ไทยสำหรับมัธยมปีที่4

ไวยากรณ์ไทยสำหรับมัธยมปีที่4

เนื้อหาอย่างย่อ

ถึงแม้ว่าเราจะมีหนังสืออักขรวิธี วจีวิภาค และวากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ไว้แล้วก็ตาม แต่หนังสือเหล่านั้นเป็นตำราหาใช้แบบเรียนโดยตรงไม่มิหนำซ้ำข้อความบางแห่งอ่านดูแล้วไม่เข้าใจโดยตลอดเป็นข้อยากแก่การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องสอนไวยากรณ์ไทยมักหนักใจมาก ที่ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการสอนอย่างไรจึงจะให้ความรู้แก่นักเรียนได้ดีส่วนนักเรียนเล่า เมื่อเรียนไปไม่เข้าใจตามลำดับก็ไม่รู้หลักไวยากรณ์เลยเบื่อหน่ายในการเรียนไวยากรณ์ บทเรียนไวยากรณ์ไทยเล่มนี้จึงได้วางลำดับหลักไวยากรณ์ไว้เป็นบทบทตั้งแต่อักขรวิธี วจีวิภาค วายกสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ครบถ้วน ตามหลักสูตรและแนวการสอนในบทหนึ่งๆ ก็วางไว้ให้เรียนเป็นเวลา 1 ชั่วโมงรวมทั้งมีแบบฝึกหัดด้วยเพียงแต่อ่านและพิจารณาไปเป็นบทๆ ก็จะค่อยเข้าใจหลักไวยากรณ์ขึ้นเป็นลำดับรับรองได้ว่าบทเรียนไวยากรณ์เล่มนี้ได้ทดลองใช้เรียนใช้สอนมาแล้วเป็นเวลานานปี ได้ผลดีแก่ผู้เรียนและผู้สอนจริง เนื่องด้วยหลักสูตรกำหนดบี1 ให้สอนเพียงแค่นั้นแค่นี้เช่นชั้นมัธยมปีที่สี่ 1. อักขรวิธี กระจายอักษรคือให้รู้ส่วนของพยางค์ให้รู้หลักการใช้สระต่างๆเช่น สระอะ สระใอ ไอ เป็นต้น ให้รู้หลักการอ่านคำตัว ฤ คำสมาสและคำพ้องต่างๆฯลฯ 2. วจีวิภาค ให้รู้ชนิดของคำนาม สรรพนาม กริยา คุณศัพท์และกริยาวิเศษ 3.วายกสัมพันธ์ ให้รู้ประเภทของวลี และเอกรรถประโยคและส่วนของเอกรรถประโยค 4. ฉันทลักษณ์ ให้รู้จัก ลักษณะกลอนและโครงสี่สุภาพ ในบทหนึ่งๆ ของบทเรียนไวยากรณ์นี้ขึ้นต้นด้วยตัวอย่างและข้อความที่ง่ายๆก่อน แล้วอธิบายลงไปถึงหลักของเรื่องนั้นฟ ให้ง่ายแก่การเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัด บทเรียนไวยากรณ์เล่มนี้ได้กำหนดหัวข้อวิชาไวยากรณ์ไว้เป็นบทๆตามหลักสูตรส่วนใหญ่ ซึ่งผู้เรียนจะเข้าใจติดต่อกันได้ง่ายเมื่อนักเรียนได้เรียนจบเล่มแล้วก็จะมีความรู้เต็มตามหลักสูตรโดยสมบูรณ์


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ครั้งที่พิมพ์: 7
ปีที่พิมพ์: 2497
วันที่รับเข้า: 05/03/2018