< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1 >

ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1

ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาโดยมากนิยมกันว่าการสอนภาษาต่างประเทศที่ดีที่สุดต้องใช้สอนด้วยภาษาของประเทศนั้นล้วนวิธีนี้ใช้ได้ดีจริงต่อเมื่อมีครูสามารถพอจริงๆแต่ในประเทศเราเวลานี้มีครูที่สามารถสอนฝรั่งเศสโดยวิธีใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนกี่คนท่านผู้อ่านย่อมทราบดีอยู่แล้วหนังสือเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสล้วนมีมากแล้วในประเทศเราแม้หากว่าจำนวนหนังสือฝรั่งเศสนั้นยังไม่พอเพียงจะสั่งมาจากนอกอีกเท่าไรก็ได้ ผู้ที่ได้โอกาสศึกษาภาษาฝรั่งเศสกับครูก็สามารถสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสล้วนมีน้อยนักแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันอยู่จะดีช่วยอย่างไรข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะติชมแต่ใครจะกล้ายืนยันหรือว่าแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสเรานั้นบอกแกผู้ศึกษาในเมืองไทยข้าพเจ้าเองเห็นว่าผู้แต่งแบบเรียนเรานั้นไม่ได้ตั้งใจแต่งสำหรับนักเรียนไทยเลยสักเล่มหนึ่งประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฮอลันดา และประเทศอื่นๆเค้าก็ทำแบบเรียนขึ้นใช้เฉพาะในประเทศของเขาเองทั้งนั้น และได้ทำขึ้นโดยความทดลองแล้วช้านานเหตุชะนี้จึงเห็นว่าแบบเรียนที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในกรุงสยามต้องเป็นแบบเรียนที่แต่งให้เหมาะกับคนไทยแท้ๆ แบบเรียนเล่มนี้ได้พยายามแต่งขึ้นโดยใช้ทดลองสอนไปในตัวเค้าอยู่ในจำพวกแบบเรียนอื่นๆที่มีอยู่แล้วแต่ผู้แต่งมีความมุ่งหมายจะให้มีแบบเรียนที่เป็นคู่มือแนะนำผู้ที่ไม่มีเวลาจ้างครูมาสอนหรือไม่มีโอกาสจะได้ฟังเสียงครูให้มีความรู้ในภาษานั้นขึ้นโดยง่ายโดยไม่ต้องเปลืองแรงและเปลืองทรัพย์ แต่ได้ผลพอควรแม้แต่สำหรับผู้ที่มีครูสั่งสอนอยู่แล้วแบบเรียนเล่มนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือได้ไม่น้อยในเรื่องนี้มีแบบฝึกหัดในท้ายบทสำคัญๆตลอดเล่ม ง่ายและยากครั้งเกินไปผู้สอนจะไม่ต้องเสียเวลาแต่งแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำผู้เรียนที่เอาใจใส่หน่อยจะเรียนเอาเองตามแบบที่อธิบายไว้ก็ได้ถึงแม้ว่าแบบเรียนเล่มนี้จะเป็นแบบเรียนยังชั้นต้นของภาษาฝรั่งเศสก็ดี ยังได้พยายามให้เป็นแบบเรียนที่เหมาะแก่สมัยทีเดียวเพราะว่าได้แต่งอนุโลมตามฉบับ dictionary de I'Académieซึ่งเป็นฉบับที่ฝรั่งเศสได้รับรองว่าเป็นยอดเยี่ยมแล้ว การบกพร่องในหนังสือเล่มนี้ก็มีอยู่บ้างเป็นเช่นหนังสืออื่นๆเพราะอ่านหลงหูหลงตาของผู้แต่งซึ่งต้องเขียนตรวจทานโดยตนเองเป็นเวลาไม่น้อยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้พบปะแบบเรียนนี้จะกรุณาแนะนำให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อที่ท่านเห็นสมควรเพื่อจะได้เหมาะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาวเราซึ่งเป็นความตั้งใจของข้าพเจ้ามาแต่ไหนแต่ไรในโอกาสที่จะได้พิมพ์ขึ้นใหม่


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018