ปกิรณพิพนธ์

ปกิรณพิพนธ์

เนื้อหาอย่างย่อ

เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้่าวรวงศเธอ กรมหมื่นภาณุพงศพิริยเดช


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
ปีที่พิมพ์: 2478
วันที่รับเข้า: 05/01/2022