พุทธประวัติ เล่ม 3

พุทธประวัติ เล่ม 3

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในการศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสิริรัชสังกาศ


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว)
ปีที่พิมพ์: ร.ศ. 131
วันที่รับเข้า: 11/10/2021