พุทธประวัติ เล่ม 1

พุทธประวัติ เล่ม 1

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในการศพพระพี่เลี้ยงจันทร์ ชูโต (มีประวัติผู้ตาย)


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ปีที่พิมพ์: 2462
วันที่รับเข้า: 11/10/2021