< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือเทศน์พระปฐมสมโพธิ์ >

หนังสือเทศน์พระปฐมสมโพธิ์

หนังสือเทศน์พระปฐมสมโพธิ์

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์ตรี พระยาสุริยราชวราภัย (มีประวัติผู้ตาย) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทศนาพระปฐมสมโพธิ์นี้ สมเด็จพระสังฆราช ปุสสเทวะ พระนิพนธ์เมื่อรัชกาลที่ 4 สำหรับถวายเทศน์ในพระราชพิธี วิสาขบูชา แบ่งเป็นเทศนา 4 กัณฑ์ เทศน์ เดือน 6 ขึ้น 14 ค่ำ กัณฑ์หนึ่ง ขึ้น 15 ค่ำกัณฑ์หนึ่ง แรม 8 ค่ำกัณฑ์หนึ่ง และกัณฑ์ธาตุวิภัชสำหรับถวายเทศน์วันแรม 8 ค่ำ อีกกัณฑ์หนึ่งใช้เทศน์ มาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 5


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ
ปีที่พิมพ์: 2466
วันที่รับเข้า: 07/10/2021