ปฐมสมโพธิกถา

ปฐมสมโพธิกถา

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานปลงศพนางจันทร์ ฉิมไพบูลย์ (มีรูปผู้ตาย)


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ปีที่พิมพ์: 2478
วันที่รับเข้า: 07/10/2021