ลัทธิของเพื่อน ภาค 2

ลัทธิของเพื่อน ภาค 2

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในการปลงศพนางสมบัติ ธัญญผล (ริ้ว อิศรางกูร ณ อยุธยา) (มีประวัติผู้ตาย)


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
ปีที่พิมพ์: 2469
วันที่รับเข้า: 06/10/2021