เรื่องประวัติสาสนา

เรื่องประวัติสาสนา

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานปลงศพนางกี ทวีประชาชน กรรณสุต (มีประวัติผู้ตาย) มีเนื้อหาว่าด้วยลัทธิศาสนาต่างๆ ก่อนพุทธกาล พระเป็นเจ้าทั้ง 3 ประวัติศาสนาพรหมณ์ว่าด้วยกษัตริย์สากยวงศ์ ประวัติพระพุทธศาสนา ประวัติคริสศาสนา ประวัติศาสนาอิสลามและเรื่องพระพุทธศาสนาในประดิษฐานในประเทศพม่า ประเทศจีน และลังกาทวีป


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์: 2465
วันที่รับเข้า: 06/10/2021