เรื่องประวัติสาสนา

เรื่องประวัติสาสนา

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในงานปลงศพนางทองดี วิริยศิริ (มีประวัติผู้ตาย) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสนาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เช่น ลัทธิที่นับถือ แผ่นดิน ภูเขา ต้นไม้ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ไฟ เทวดา เป็นสรณะ ลัทธิในไตรเพท ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาอิสลาม ประวัติพุทธศาสนา รวมทั้งพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ พม่า จีน ลังกา


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
ปีที่พิมพ์: 2461
วันที่รับเข้า: 06/10/2021