< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับอนุภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เรื่อง "ท่วงทำนองร้อยกรองไทในอุษาคเนย์" >

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับอนุภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เรื่อง "ท่วงทำนองร้อยกรองไทในอุษาคเนย์"

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการระดับอนุภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เรื่อง "ท่วงทำนองร้อยกรองไทในอุษาคเนย์"

หมวด: หนังสือกรมศิลปากร
ISBN: 974-419-428-6
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ปีที่พิมพ์: 2544
วันที่รับเข้า: 14/09/2021