< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ >

นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ

นิราศพระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมารัตน์สิริเชษฐ โปรดให้พิมพ์


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ
ปีที่พิมพ์: 2466
วันที่รับเข้า: 15/07/2021