เตลงพ่าย

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระเจ้าอัยกาเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิต ชิโนรส
ปีที่พิมพ์: 2452
วันที่รับเข้า: 15/07/2021