< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / โคลงนิราศกรมหมื่นเดชอดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันทน์ >

โคลงนิราศกรมหมื่นเดชอดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันทน์

โคลงนิราศกรมหมื่นเดชอดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันทน์

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมฆลวงอดศรอุดมเดช
ปีที่พิมพ์: 2462
วันที่รับเข้า: 15/07/2021