กฏาหกคำฉันท์

กฏาหกคำฉันท์

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
ปีที่พิมพ์: 2472
วันที่รับเข้า: 15/07/2021