< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พระคเณศ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา Ganesha : God of Arts >

พระคเณศ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา Ganesha : God of Arts

พระคเณศ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา Ganesha : God of Arts

เนื้อหาอย่างย่อ

พระคเณศ พระพิฆเนศวร หรือพระคณปติ เป็นเทพเจ้าสำคัญองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินดู ซึ่งปรากฎชื่อพระคเณศเป็นครั้งแรกในยุคปุราณะของอินเดียในฐานะเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคผู้ประทานความสำเร็จโดยกล่าวถึงลักษณะของพระคเณศ


หมวด: หนังสือหายาก
ISBN: 974-417-565-6
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2545
วันที่รับเข้า: 15/07/2021