< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางเชื้อ บวรสิน ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์ ของสุนทรภู่ และ นิราศสุพรรณ ของ นายมี >

อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางเชื้อ บวรสิน ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์ ของสุนทรภู่ และ นิราศสุพรรณ ของ นายมี

อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางเชื้อ บวรสิน ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์ ของสุนทรภู่ และ นิราศสุพรรณ ของ นายมี

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศฑ นางเชื้อ บวรสิน ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2521


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สุนทรภู่
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: 2521
วันที่รับเข้า: 15/07/2021