< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เสภา เรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่ 5 >

เสภา เรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่ 5

เสภา เรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต พิมพ์แจกในงานศพ หม่อมราชวงศ์หญิงแปลก พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ ปีมะแม พ.ศ. 2462


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ปีที่พิมพ์: 2462
วันที่รับเข้า: 15/07/2021