< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2543 >

สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2543

สารกรมศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2543

เนื้อหาอย่างย่อ

หัวเรื่อง: อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ศิลปากร พระราชพิธี พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญา
ผู้แต่ง/ผู้สร้างสรรค์ผลงาน: กรมศิลปากร
ต้นฉบับ/แหล่งที่มา: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี
สำนักพิมพ์: บริษัท ที.พี.พริ้น์ จำกัด
ลิขสิทธิ์ : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี


หมวด: หนังสือกรมศิลปากร
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2543
วันที่รับเข้า: 08/06/2021