< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / กุญแจเลขคณิตพีชคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลยตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ >

กุญแจเลขคณิตพีชคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลยตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

กุญแจเลขคณิตพีชคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เฉลยตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้เรียบเรียงกุญแจเลขคณิต-พีชคณิต ฉบับนี้  ได้ทำกุญแจเลขคณิต ฉบับชนะการประกวดของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ ม. 1 – ม. 6  เมื่อ พ.ศ. 2496 กุญแจพีชคณิต ของ นายยม ไทยวุฒิพงศ์ ตั้งแต่ ม.4 - ม. 6  และกุญแจพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติตามต้นฉบับของ H.S. Hall. เมื่อ พ.ศ. 2500 และได้พิมพ์จำหน่ายแพร่หลาย โดยสำนักพิมพ์สื่อการค้า มาจนถึงการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2503 นี้ ได้รับคําติจากครู อาจารย์ บางท่านว่า กุญแจดังกล่าวทำให้นักเรียนไม่สนใจบทเรียน และชอบลอกกุญแจ เป็นการบ้านมาส่งครู ความจริงกุญแจแบบเรียนเป็นอุปกรณ์การเรียนอย่างหนึ่ง ในปัจจุบันนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้ทำนั้นไม่พอโดยเฉพาะคณิตศาสตร์  การที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดมาก ๆ เป็นทางช่วยให้เก่งคำนวณได้เป็นอย่างดี ประกอบกับนักเรียนในชั้นหนึ่ง ๆ ห้องหนึ่ง ๆ   เกือบทุกโรงเรียนมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 40 คน การที่ครูจะคอยช่วยตรวจแบบฝึกหัดให้ทุกข้อทั่วทุกคนย่อมสุดวิสัย กุญแจแบบเรียนจึงเป็นเครื่องช่วยได้อย่างดี ที่นักเรียนได้ตรวจดูผลงานของตนได้โดยไม่ต้องลำบากใจและไม่เสียเวลา แบบฝึกหัดชุดหนึ่ง ๆ มีที่ยากเกินความสามารถนักเรียนในชั้นนั้น ๆ อยู่ก็หลายข้อ  กว่าจะรอถามครูได้ในชั่วโมงต่อไปก็เป็นการเสียเวลามาก ผู้เรียบเรียงประสบปัญหาทำคำนวณข้อใดข้อหนึ่งไม่ออกแล้ววิ่งหาครูไม่ทันใจมานับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเรียนไปมาก ๆ   ในเรื่องนี้กุญแจแบบเรียนจะช่วยได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้เรียนเพื่อสอนเอง กุญแจแบบเรียนจะช่วยได้ 100%     อนึ่ง วิธีทำโจทย์แต่ละข้อในกุญแจนี้อาจเป็นเพียงวิธีหนึ่ง ของการทำคำนวณข้อนั้น เพราะคำนวณข้อหนึ่ง ๆ อาจทำได้หลายวิธี ขอให้ผู้ใช้กุญแจนี้ได้นึกถึงข้อนี้ไว้ด้วย คงจะไม่ไปเถียงครูว่าวิธีในหนังสือนี้ถูกเพียงอย่างเดียวอันจะก่อให้เกิดความน้อยใจแก่ครูได้  กับอีกอย่างหนึ่ง หนังสืออาจจะมีพิมพ์ผิดพลาดบ้าง ในเรื่องนี้ถ้าผู้ใช้พบเห็นกรุณาแจ้งให้ทางสำนักพิมพ์สื่อการค้าทราบ จะเป็นพระคุณอย่างสูง และจะได้แก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไปให้ถูกต้อง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018