< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เลขคณิต ชั้นมัธยมสึกษาปีที่2 >

เลขคณิต ชั้นมัธยมสึกษาปีที่2

เลขคณิต ชั้นมัธยมสึกษาปีที่2

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเลข คณิต มัธยมปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งนายโชค  สุคันทวณิชและนายชัยเรืองสินเรียบเรียงเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดในการประกวดแบบเรียนครั้งที่ 7 พ.ศ.2495 กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้เลขคณิตมัธยมปีที่ 2 เป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมสามัญและมัธยมวิสามัญปีที่ 2 จึงได้จัดทำขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้มากไปเกษตรหนังสือชุดนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018