< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / โน้ต หลักภาษาไทยศิลปการประพันธ์สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา >

โน้ต หลักภาษาไทยศิลปการประพันธ์สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา

โน้ต หลักภาษาไทยศิลปการประพันธ์สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือโน้ตหลักภาษาไทยและศิลปะการประพันธ์เล่มนี้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นไว้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสอง เพื่อการท่องจำและทบทวนสำหรับเตรียมตัวเข้าสอบไร่ปลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชาชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสอง โคตรในปีเดียวแล้วถ้าได้ใช้หนังสือเล่มนี้ย่อมได้ผลอย่างสมบูรณ์เพราะว่าครูผู้สอนจะไม่ต้องเสียเวลาลอกโน้ตบนกระดานดำให้นักเรียนจดจึงมีเวลาอธิบายเนื้อเรื่องได้อย่างเพียงพอ แต่ถ้าหากต้องจดโน๊ตให้นักเรียนลอกด้วยแล้วต้องอธิบายเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็ย่อมกระทำได้ไม่เป็นผลสมความมุ่งหมายนักในเวลาอันจำกัดความจำเป็นอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้าเองเมื่อได้ทำการสอนนักเรียนเตรียมอุดมชั้นปีที่หนึ่งถึงสอง ควบในปีเดียวอยู่ที่โรงเรียนสหบัณฑิตด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้การสอนหลัก ภาษาไทยและศิลปะการประพันธ์ได้บรรลุพระสมความมุ่งหมายข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างมากว่าหนังสือเล่มนี้คงจะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนและเพื่อนครูของข้าพเจ้าโดยทั่วกันหากว่ามีตอนใดขาดตกบกพร่องไปบ้างข้าพเจ้ายินดีรับฟังความคิดเห็นด้วยความขอบคุณ อนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณ พ.อ. คณิต มีสมมนต์ ผู้ให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นและช่วยจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จเป็นรูปเล่มเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018