< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วาสิฏฐีฉบับสอบไล่สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6 >

วาสิฏฐีฉบับสอบไล่สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

วาสิฏฐีฉบับสอบไล่สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

วาสิฏฐีเป็นนิพนธ์ของเสฐียรโกเศศ และนาคะประทีปหรือพระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐนับว่าเป็นวรรณคดีที่ล้ำค่ายิ่งเล่มหนึ่ง ของไทยวาสิฏฐีเดิมคงจะเป็นเรื่องหนึ่งในพระสูตรทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน Karl Adoph Gjellerup นักประพันธ์ชาวเดนมาร์กนำไปแต่งไว้เป็นภาษาเยอรมันให้ชื่อว่า Der PilgerKamanitaต่อมานักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ  John E.  Logie ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาอังกฤษในชื่อว่า The Pilgrim Kamanita วาสิฏฐีมีรสทางวรรณคดีซาบซึ้งตรึงใจควรที่ทุกคนจะได้ลิ้มด้วยตัวเองแต่ถ้าจะต้องศึกษาในฐานะที่เป็นบทเรียนวาเศรษฐีค่อนข้างจะทำความหนักใจแก่ผู้ศึกษาอย่างมากอยู่บ้างเพราะเนื้อเรื่องยืดยาวและแฝงข้อคิดไว้ทุกบททุกตอนความมุ่งหมายในการเรียนเรียบเรียงคู่มือนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นเครื่องมือแนะแนวทางแก่นักเรียนในการสอบไล่โดยเฉพาะ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018