< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือลูกเสือโทสมุทรเสนา >

คู่มือลูกเสือโทสมุทรเสนา

คู่มือลูกเสือโทสมุทรเสนา

เนื้อหาอย่างย่อ

ตามที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมคู่มือลูกเสือสํารอง ตรี โท เอก เสนาแล้วนั้น เห็นว่าเป็นประโยชน์และสะดวกแก่ผู้กํากับและลูกเสือเป็นส่วนมาก แต่ยังไม่สะดวกแก่ลูกเสือสมุทรเสนา เพราะวิชาลูกเสือสมุทรเสนา มีวิชาที่เกี่ยวแก่การเรือเป็นพิเศษออกไปอีก เพื่อความสะดวกแก่ลูกเสือสมุทรเสนา ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมคู่มือลูกเสือสํารอง ตรี โท เอก สมุทรเสนาขึ้นอีก เพื่อเป็นการทดลองใช้ดูประโยชน์ในการลูกเสือต่อไป ถ้าขาดตกบกพร่องอย่างไร ขอได้อภัยให้แก่ข้าพเจ้าผู้ปัญญาน้อยด้วย อนึ่งในการรวบรวมคู่มือลูกเสือสํารอง ตรี โท เอก สมุทรเสนานี้ ข้าพเจ้าได้รับความอุปการะ ช่วยเหลือจากท่านพันจ่าเอกซุ่นใช้ จุลชาต ครูผู้ดูการในโรงเรียนบ้านสมเด็จเป็นอันมาก จึงขอขอบพระคุณไว้ในที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018