< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือแบบเรียนภูมิศาสตร์ประเทศพะม่า >

หนังสือแบบเรียนภูมิศาสตร์ประเทศพะม่า

หนังสือแบบเรียนภูมิศาสตร์ประเทศพะม่า

เนื้อหาอย่างย่อ

ประเทศพม่าได้เกี่ยวข้องเป็นคู่แข่งขันกับไทยเรามาตั้งแต่ครั้งโบราณอาการ มีตำนานของชาติไทยได้กล่าวถึงชื่อแม่น้ำและชื่อบ้านเมืองของพม่าอยู่ในเมืองถ้าไทยเราได้ทราบว่าแม่น้ำและบ้านเมืองที่กล่าวนั้นตั้งอยู่ที่ไหนมีภูมิประเทศเป็นอย่างไรพลเมืองมีอาชีพใด เป็นความรู้ประกอบกับชื่อบ้านเมืองนั้นๆ เข้าอีกคงจะทำให้ความรู้เดิมกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศพม่าก็มีเขตแดนติดต่อกับพระราชอาณาจักรสยามพลเมืองทั้งสองประเทศไปมาค้าขายกันเสมอด้วยด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าจึงคิดรวบรวมทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นชื่อบ้านเมืองและชื่ออื่นๆโดยมากข้าพเจ้าใช้ในหนังสือเล่มนี้ได้พยายามเขียนให้ออกสำเนียงใกล้ตามเสียงพม่าที่สุดที่จะใกล้ได้และชื่อใดที่ข้าพเจ้าทราบว่าไทยเราเคยเรียกมาก่อน แล้วอย่างไรข้าพเจ้าก็เรียกตามเสียงนั้นและมีอักษรโรมันตามที่อังกฤษเรียกกำกับไว้ทุกชื่อ การรวบรวมทำหนังสือเล่มนี้ ได้มีผู้อุปการะช่วยเหลือข้าพเจ้าชื่อหม่องโพธิ์อ่อง ผู้สอนภาษาพม่าประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ช่วยชี้แจงบอกชื่อต่างๆว่าพม่าเรียกว่าอย่างไรอำมาตย์โทพระพิสัณห์พิทยากูลพนักงานสอบไล่กระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยตรวจแก้ไขและเอื้อเฟื้อให้ภาพต่างๆที่ข้าพเจ้านำมาพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้อำมาตย์ตรีหลวงสอนถูก ระบอบ พนักงานสอบไล่กระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยตรวจแก้ไขอำมาตย์ตรีหลวงวิจิตรนิติสาร พนักงานสอบได้กระทรวงศึกษาธิการได้ช่วยตรวจแก้ไขและเจ้าหน้าที่กรมตำรวจกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจแก้ไขอีกชั้นหนึ่ง ทำให้หนังสือนี้สำเร็จเรียบร้อยดีขึ้นทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอันหนึ่งหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ใดอ่านพบที่ ผิดบกพร่องประการใดขอได้โปรดให้อภัยและโปรดบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018