< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 1 >

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 1

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

การที่ข้าพเจ้าจัดพิมพ์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ขึ้นเพื่อประสงค์ช่วยครูโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้ามากนัก ครูจะได้มุ่งหน้าสั่งสอนและอบรมนักเรียนแต่ด้านเดียวและช่วยนักเรียนในการที่ไม่ต้องจดโน้ตจากครูให้เสียเวลาอีกด้วยในเรื่องวิธีสอนครูจะได้นักเรียนอ่านเป็นค่อยๆไปก็ได้แล้วครูอธิบายหรือช่วยให้นักเรียนอธิบายให้ฟังว่าการเคารพนั้นเขาแสดงวิธีทำอย่างไรให้ชี้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนั้น ชาตินี้เอาผลที่นักเรียนทอ ปฏิบัติได้เป็นส่วนสำคัญยิ่งและ หาได้มุ่งเอาคะแนนสอบไล่ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่พิเศษของครูที่จะต้องใช้เวลาและลงแรงเป็นอันมากในการอบรม เมื่อพบเห็นและแจ้ง ผลอยู่ในวิชาหรืออื่นๆเกือบ ทีเดียวทั้งนี้เพื่อทำให้นักเรียนได้รับผลตามอายุ ตามความมุ่งหมายของชาติ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 06/03/2018