< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์ >

อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์

อธิบายเพลงแผ่นเสียงลองเพลย์

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะผดุงรักษาศิลปะทางดนตรี และนาฏศิลป์แบบฉบับของไทยไว้ให้คงทนถาวร และหาทางสร้างเครื่องมือที่จะใช้เผยแพร่ให้แพร่หลายโดยสะดวกยิ่งขึ้นแม้จะมีอุปสรรคนานาประการกรมศิลปากรก็ได้ใช้ความพยายามจัดทำแผ่นเสียงเพลงไทยขนาด 10 นิ้วความเร็ว 78 ออกเผยแพร่ไปแล้ว 3 ชุดคือชุดที่ 1 มี 12 แผ่น 20 เพลง ชุดที่ 2 22 แผ่น 23 เพลง และชุดที่ 3 เป็นเพลงรำวงมี 6 แผ่น 20 เพลง พร้อมด้วยสมุดอธิบายเพลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทุกชุด ก็มีผู้สนใจต้อนรับศิลปะด้านนี้ของไทยเป็นอย่างดีแม้ไม่มุ่งค้ากำไรแต่ก็ปรากฏว่าแผ่นเสียงที่ทำออกไปจำหน่ายได้ปริมาณมากทุกชุด จนสามารถถอนทุนที่ลงไปคืนมาได้และพอมีกำไรหมุนเวียนมาลงทุนทำชุดอื่นอีกขึ้น ใหม่ต่อไปได้อีก โดยไม่ต้องรบกวนงบประมาณแผ่นดินยิ่งกว่านั้นยังปรากฏว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่รักและชื่นชมผลงานศิลปะของไทยต่างพอใจซื้อหาแผ่นเสียงเพลงไทยของกรมศิลปากรจัดส่งไปเป็นของขวัญแก่มิตรสหายเป็นการเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้จักศิลปะและวัฒนธรรมไทยแพร่หลายกว้างขวางออกไปอีก ส่วนหนึ่งด้วยกรมศิลปากรจึงได้พากเพียรดำเนินการจัดทำเพลงแผ่นเสียงชุดที่ 4 ต่อมา โดยทำเป็นชนิดที่เรียกว่า (ลองเพลย์ ) Long Play (ขนาด 12 นิ้วความเร็ว 33 1 ส่วน 5) ขึ้นอีกชุดหนึ่งชุดนี้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงมีเพลงไทยแบบต่างๆหลายเพลงดังปรากฏตามสารบัญในสมุด อธิบายเพลงเล่มนี้แล้ว เมื่อได้พากเพียรจัดทำแผ่นเสียงเพลงไทยมาได้ถึงชุดนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการผลิตแผ่นเสียงเพลงไทย อย่างที่เรียกว่า เพลงแบบคลาสสิคนั้นหรือเพลงไทยแบบฉบับหรือจะเรียกอะไรก็ตามทีตามที่มีผู้เคยแสดงความวิตกกังวลมาแต่ก่อนว่าในสมัยนี้จะไม่มีผู้นิยมบ้าง จะไม่มีผู้ต้องการบ้างจะ จำหน่าย ไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้น ฉันเป็นเหตุให้ผู้ทำเกิดท้อใจมาแต่แรกนั้นเห็นจะห่างไกลจากความจริงไปเสียแล้วเพราะเท่าที่กรมศิลปากรจัดทำออกไปก็ปรากฏได้รับการตอบรับเป็นอันดีเช่นที่กล่าวข้างต้นแสดงว่าคนไทยย่อมรักและชื่นชมศิลปะที่แท้จริงของไทยเราอย่างไม่จืดจางและยั่งยืนตลอดไปจึงหวังใจว่าแผ่นเสียงเพลงไทยชุดใหม่ของชุดคือชุดรองเพลงที่กรมศิลปากรขนขวายผลิตขึ้นใหม่นี้จะได้รับการต้อนรับอย่างด้วยดีและคงจะมีผู้หวังดีต่อศิลปะของไทยด้วยการหาทางเผยแพร่ให้แพร่หลายต่อไปเช่นกันเช่นเคย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018