< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 2 >

แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 2

แบบเรียนธรรมชาติศึกษา ชั้นประถมปีที่ 2

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือธรรมชาติศึกษาชั้นประถมปีที่๑ ถึงปีที่๔นี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขดำเนินตามระบบการศึกษาของอารยประเทศ เช่นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเค้าจัดให้นักเรียนชั้นเล็กได้มีพื้นความรู้ธรรมชาติพอสมควรแล้วต่อไปก็จะได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ผลดี วิชานี้เขาเรียกว่าธรรมชาติศึกษา (Nature study) กระทรวงศึกษาธิการของเราได้เข้าใจในเจตนารมย์ข้อดี เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้ มีการสั่งสอนวิชานี้ขึ้นในโรงเรียนชั้นประถมโดยทั่วไปจึงนับว่าเป็นการถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว สำหรับวิชาธรรมชาติศึกษา ป๑.ถึงป๔ ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียบเรียงนี้ได้พยายามค้นคว้าจากตำราต่างประเทศหลายเล่มด้วยกัน เช่นวิทยาศาสตร์อันว่าด้วยธรรมชาติวิทยา(The natural science) ของโรงเรียนชั้นประถมในอังกฤษ(The primary school in England) ฉะนั้นจึงเป็นที่หวังได้ว่าหนังสือธรรมชาติศึกษาสำหรับชั้นประถมชุดนี้คงจะอำนวยประโยชน์ให้แก่โรงเรียนต่างๆอาทิโรงเรียนเทศบาล ประชาบาลและโรงเรียนราษฎร์อย่างมหาศาล


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018