หน้าหลัก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด “ถนนเด็กเพลิน Learning Is Fun...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567


วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม "ตาดีมีรางวัล" "พัดหรรษาพาความสุข" และ"ลุ้นโชคของรางวัล" นอกจากนี้ยังมีเกมการละเล่นอื่นๆ ทั้งเก้าอี้ดนตรี เกมเหยียบลูกโป่ง และตอบคำถามรับรางวัล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


ขอชวนน้อง ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในแนวคิด "ถนนเด็กเพลิน Learning is FUN"สนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย ร่วมสนุกได้ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านหลังอาคาร 2 หอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.00-12.00 น. คุณชญาณ์ณิศ ศรีสินธวารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ เยี่ยมชมการบริหารจัดการทรัพยาการสารสนเทศและการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำชม
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์


ประกาศ !! ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หอสมุดแห่งชาติปิดประตูทางออกบริเวณหน้าหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีหอสมุดแห่งชาติ) และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567


หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ประกาศประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประมูลสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่อง บริเวณโถงด้านหน้าอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กับกรมศิลปากร


วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้แทนสำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานและเลขานุการโครงการความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และนายวินัย เภาเสน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ คณะทำงานโครงการฯ เรียนเชิญนางสาวอิสรีย์ นวกุลย์ชัย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD


วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-12.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ในส่วนของ 1) Virtual Studio 2) 7HD Museum (พิพิธโทรทัศน์) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรสื่อของช่อง 7HD เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนางานบริการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตโครงการทุนเอราวัณ ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ ตามโครงการรู้เรื่องเมืองมหานครและชุมชนเมือง เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครและกรุงรัตนโกสินทร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-11.00 น. บุคลากรโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้บริการห้องสมุดแก่นักเรียนของโรงเรียน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียน ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานห้องสมุด และมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด พร้อมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"


วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ตามรอยพระราชา เศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" วิทยากรโดย นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน"


วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงดนตรี "เพลงพ่อของแผ่นดิน" โดยคีตศิลปิน และวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร    ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบันได้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง ชวนคิด(ส์) ชวนอ่าน โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบุญฤทธิ์ ปีตะวรรณ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.30 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 39 คน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางการบริหารงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สมรรถนะทางวิชาชีพยุคดิจิทัล
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

วันลอยกระทง


วันขึ้น 15​ ค่ำ เดือน ​12 วันลอยกระทงมีความเชื่อว่าจัดขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์และขอขมาพระแม่คงคาบ้างเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บางส่วนก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 10-11 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 5 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages