พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และผู้มีคุณูปการต่อสำนักหอสมุดแห่งชาติ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ