ปิดบริการ 12 และ 14 สิงหาคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 12 และ 14 สิงหาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ และวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ขออภัยในความไม่สะดวก