ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: โคลงลิลิตดั้น ตำนานพระพุทธบาท

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 10 850 600.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จโดยทางรถรางเพื่อยกยอดแลทรงนมัสการพระพุทธบาท พ.ศ.2456

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
24/12/2021 - 00:44
19/12/2021 - 00:44