ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตำนานพระพิมพ์

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 15 634 700.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

ราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรซึ่งมาเยี่ยมชมหอพระสมุดฯ เมื่อเข้าพรรษา พ.ศ.2469