จกกวาฬทีปนี

 จกกวาฬทีปนี

เนื้อหาอย่างย่อ

 

วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสิริมังคลาจารย์ นักปราชญ์ชาวล้านนาแต่งขึ้นเป็นภาษาบาลี เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ เนื้อหากล่าวถึงภูมิศาสตร์และคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกตามแนวทางพระพุทธศาสนา เริ่มจากสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลก มีแม่น้ำมหาสมุทร ทวีปหรือแผ่นดิน รวมทั้งภพภูมิแห่งนรกและสวรรค์


หมวด: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
หมวดรอง: -
ISBN: 974-7912-90-2
ผู้แต่ง: พระสิริมังคลาจารย์
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: 2548
วันที่รับเข้า: 19/06/2024