จารึกสมัยสุโขทัย

จารึกสมัยสุโขทัย

เนื้อหาอย่างย่อ

จัดพิมพ์เนื่องจากในโอกาสฉลอง 700 ปีลายสือไทย 


หมวด: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
หมวดรอง: -
ISBN: 974-7922-83-5
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์: 2526
วันที่รับเข้า: 04/06/2024