< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / (หนังสือฏีกามาลัยยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห์) หนังสือฏีกามาลัยยสูตร์ หรือ มาลัยยสูตร์สงค์เคราะห์ เล่ม 1 อธิบายความในมาลัยยสูตร์ >

(หนังสือฏีกามาลัยยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห์) หนังสือฏีกามาลัยยสูตร์ หรือ มาลัยยสูตร์สงค์เคราะห์ เล่ม 1 อธิบายความในมาลัยยสูตร์

(หนังสือฏีกามาลัยยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห์) หนังสือฏีกามาลัยยสูตร์ หรือ มาลัยยสูตร์สงค์เคราะห์ เล่ม 1 อธิบายความในมาลัยยสูตร์

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ

ฏีกามาลัยยสูตร์

หรือ

มาลัยยสูตร์สงค์เคราะห์

เล่ม ๑

อธิบายความในมาลัยยสูตร์

โดยทำนองปุจฉาวิสัชชนาอย่างพิศดาร

คู่มือ

ธรรมกถึก แล ธรรมกามกุลบุตร

เรียบเรียง

โดย

ศรีเงิน ป.

พิมพ์ครั้งแรก ๑๐๐๐ ฉบับ

พระพุทธศักราช ๒๔๗๑

มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

๑ บ.

 

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ศรีเงิน ป. เรียบเรียง
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2471
วันที่รับเข้า: 28/05/2018