< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม >

มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม

มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อปีพ.ศ.2501 กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระ กฐิน ให้นำไปถวาย วัดกาญจนสิงหาศน์ ในคลองบางพรมตำบลคลองชักพระ อำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีครั้งหนึ่งแล้ว มาในปีพ. ศ. 2504 นี้กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ณวัดกาญจนสิงหาศน์อีกครั้งหนึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้บำเพ็ญกุศลการทานนะบุญสถานแห่งเดียวกันและในระยะเวลาใกล้ๆ กันยากที่จะหาหน่วยราชการอื่นมีโอกาสเช่นนี้เมื่อรับกฐินพระราชทานในปีพ.ศ.2501 กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์เป็นบรรณาการแก่ท่านผู้ร่วมกุศลในกฐินพระราชทานครั้งนั้นครั้น มาในครั้งนี้กรมศิลปากรขอนำเอาหนังสือ “ มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมาพิมพ์เป็นบรรณาการหนังสือเรื่อง  “ มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม”  นี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ขึ้นเป็นปาฐกถาและทรงแสดงณ สถาน สามัคยาจารย์สมาคมวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ.2471 ร่วงมาถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วและเคยมีผู้นำไปจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วหลายครั้ง แม้จะทรงนิพนธ์ขึ้นเป็นข้อความสั้นๆให้เหมาะแก่การทรงแสดงเป็นปาฐกถาเพียงครั้งเดียวจบแต่ท่านผู้อ่านก็ย่อมจะพิจารณาเห็นได้ว่าปาฐกถาเรื่องนี้ ทรงพระนิพนธ์ขึ้นด้วยพระปรีชาญาณกว้างขวางและทรงรากฐานไว้ตลอดเรื่องโดยทรงยกหลักฐานและลำดับเหตุการณ์มาทรงบรรยายให้เห็นเป็นยุคเป็นสมัยทั้งทรงใช้ถ้อยคำสำนวนพื้นๆ  จูงใจผู้ฟังและผู้อ่านให้ติดตามเรื่องได้ง่ายและที่สำคัญก็คือแม้จะเป็นเวลาล่วงมากว่า 30 ปีแล้วปาฐกถาที่ทรงแสดงนี้ก็ยังเป็นเรื่องทันสมัยเป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีและใช้เป็นแนวพิจารณาในการปรับปรุงวัดวาอารามแม้ในปัจจุบันกรมศิลปากรขอนำเรื่อง “มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม”  นี้มาพิมพ์เผยแพร่ อีกครั้งหนึ่งด้วยหวังว่าท่านผู้รับไปคงจะยินดีอ่านด้วยความสนใจ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018