ปิดบริการ 10-11 ธันวาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
เนื่องในรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ