Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับหอสมุดแห่งชาติ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566) เวลา 10.00 - 12.00 น. Dr. Irina Lizunova ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SPSTL SB RAS) ประเทศรัสเซีย ร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยกับหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมหารือความร่วมมือ และเข้าเยี่ยมชม ณ ห้องเอกสารโบราณ ห้องหนังสือหายาก และห้องหนังสือประเทศไทย หนังสือนานาชาติ และราชกิจจานุเบกษา