< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยแก่นหลักพุทธธรรม: ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้แก่น หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับแก้ไข) >

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยแก่นหลักพุทธธรรม: ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้แก่น หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับแก้ไข)

การพัฒนายุทธศาสตร์ด้วยแก่นหลักพุทธธรรม: ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้แก่น หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับแก้ไข)

หมวด: National E-Library
หมวดรอง: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ISBN: 978-616-594-406-7
ผู้แต่ง: พิศมัย ทองเที่ยง
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่รับเข้า: 01/12/2023