< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประวัติวัดสังข์กระจาย >

ประวัติวัดสังข์กระจาย

ประวัติวัดสังข์กระจาย

เนื้อหาอย่างย่อ

ทุกปีที่กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามใด ก้ได้มอบให้เจ้าหน้าที่พยายามเรียบเรียงและจัดพิมพ์ประวัติของพระอารามนั้นตลอดทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับท่านผู้สร้างและปฏิสังขรณ์ พระอารามนั้น ๆ แจกจ่ายเป็นบรรณาการแก่พุทธศาสนิกชน ผู้ร่วมกุศลกาลทาน ด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องจำเริญศรัทธาปสาทะแก่ท่านผู้ได้อ่านและพบเห็น เป็นการประกาศเกียรติคุณและอนุโมทนาบุญของท่านผู้สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนั้น ๆ ไปด้วย ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาหลายปี


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018