< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จตุต์สมัน์ตปาสาทิกา อัฏ์ฐกถาจุล์ลวัค์ค หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ทรงชำระสอบทานแล้ว >

จตุต์สมัน์ตปาสาทิกา อัฏ์ฐกถาจุล์ลวัค์ค หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ทรงชำระสอบทานแล้ว

จตุต์สมัน์ตปาสาทิกา อัฏ์ฐกถาจุล์ลวัค์ค หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต ทรงชำระสอบทานแล้ว

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ กรมพระภาณุพันธุวงษวรเดช
ปีที่พิมพ์: 2441
วันที่รับเข้า: 12/05/2022