โบราณคดีคอกช้างดิน

เนื้อหาอย่างย่อ

โบราณคดีคอกช้างดิน

เลขหมู่หนังสือ  ๙๕๙.๓๗๓ ศ๕๒๘บ

จัดพิมพ์ครั้งแรก  ๑,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๔๕

ISBN  ๙๗๔-๔๑๘-๑๑๖-๘

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ISBN: 974-418-116-8
ผู้แต่ง: สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2545
วันที่รับเข้า: 11/04/2020