หน้าหลัก

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​หอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 118 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และผู้มีคุณูปการต่อสำนักหอสมุดแห่งชาติ มีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-10.30 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ  ในกิจกรรม BKK Explore Pass ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองจากแหล่งเรียนรู้
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือแปลจากอาจารย์ ม.ศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม


วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  รับมอบหนังสือแปล “ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” จำนวน 2 ชุด จาก ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ 160 ปี ความสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย 80 ปี...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 13 ตุลาคม 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด รวมถึงได้เรียนรู้และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมการแสดงโขนชุด "กุมภกรรณทดน้ำ"


มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญชมการแสดงโขนชุด "กุมภกรรณทดน้ำ" ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย    บัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาท และ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 180 บาท)   จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456  
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 23 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด รวมถึงได้เรียนรู้และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ  โดยนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน  ณ บริเวณเสาธงชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษานอกสถานที่ ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. อาจารย์และนักศึกษา รายวิชา SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 21 คน ศึกษานอกสถานที่ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การใช้บริการและการสืบค้นข้อมูลในหอสมุดแห่งชาติ
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาจากสารที่ผู้สื่อสารถ่ายทอด รวมถึงได้เรียนรู้และเห็นโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การบริการเอกสารโบราณ หนังสือหายาก หนังสือพิมพ์ภาษาจีน และหนังสือภาษาจีน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ


วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. นักศึกษาปริญญาโท การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย จำนวน 28 คน ทัศนศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งการจัดเก็บและการบริการแก่ผู้อ่าน-ผู้ศึกษาค้นคว้า
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


วันที่13 กันยายน 2566 เวลา 13.30-15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทลายลักษณ์อักษรและไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ"


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด "กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาโบราณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ 
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก"


วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "นันโทปนันทสูตรคำหลวง สู่มรดกความทรงจำระดับโลก" การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสือสมุดไทยขาว เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖


กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดบูรพาภิราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานเวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "พระจักรีปราบกลียุค"วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น....
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ปิดบริการ 2 กันยายน 2566


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 2 กันยายน 2566 เนื่องจากจะมีการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีขออภัยในความไม่สะดวก
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายบพิตร วิทยาวิโรจน์) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์  หวังสร้างบุญ วิทยากร ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  การเสวนาเรื่อง "มหานครการอ่านแห่งชาติ" มี นายบารมี  สมาธิปัญญา นักวิชาการเผยแพร่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages