ปิดบริการ 10 ธันวาคม 2564


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ขออภัยในความไม่สะดวก