พิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"

พิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน"

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญวันเสด็จพระราชดำเนิน" โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก (นายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร) เป็นผู้กล่าวรายงาน นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.06 น. โดยจะจัดแสดงต้นฉบับเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และหนังสือพิมพ์เก่า ในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 ณ ห้องวชิรญาณ 2 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เวลา 09.00-17.00 น.