คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. คณะอาจารย์จากชมรมครูเก่าของโรงเรียนบดินทร์เดชา

คณะครูเก่าและนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ และคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพและรับฟังบรรยายพิเศษจากประธานพิพิธภัณฑ์

วังวรดิศและหอสมุดดำรงราชานุภาพ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)