ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ

ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

และคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพบริเวณห้องบริการชั้น 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานที่สำคัญ ๆและ  แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

ของเขตป้อมปราบฯ สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการชม ชิม ช๊อป