กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหอดำรงราชานุภาพ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561หอสมุดดำรงราชานุภาพ  ให้การต้อนรับ คณะนายอำเภอจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จำนวน 100 คน ที่มาเยี่ยมชมฯ